Over SJP

De afdelingen van SJP bieden specifieke (jeugd)hulp. Dit doen zij in nauwe samenwerking met en ter aanvulling op de generalistische aanpak in de buurt- of wijkteams, organisaties voor informele zorg, instellingen voor maatschappelijke opvang, aanvullende jeugdzorg en het onderwijs. SJP bestaat uit vier afdelingen: PPI Jeugdhulp, Pretty Woman en Fiom Utrecht. Elk met een eigen karakter; allemaal ijzersterk in het bereiken van specifieke, vaak jonge doelgroepen. We kennen de leefwereld van de cliënt en begrijpen de hulpvraag. De hulp is langer waar dat moet en kort waar dat kan. Vaak kan een cliënt rechtstreeks bij ons terecht, wat de drempel verlaagt en zorgt dat hulp snel kan starten

Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) is op 01-01-2018 opgericht (KvK nummer 70496013). De afdelingen die samen SJP vormen waren voorheen onderdeel van U Centraal. Andere rechtsvoorgangers zijn JES030 en Stichting Stade. Alle afdelingen van SJP werken al geruime tijd in het Utrechtse welzijns- en jeugdhulpveld en hebben ruime ervaring op de voor hen specifieke werkterreinen.

Werken bij SJP? Bekijk de vacatures van al onze afdelingen.

Organisatiestructuur

SJP is onderdeel van een samenwerkingsverband (een personele unie) met Stichting JoU, U Centraal en Bedrijfsbureau PK. Alle stichtingen vallen onder dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht. SJP is net als alle andere organisaties binnen het samenwerkingsverband gecertificeerd met het kwaliteitslabel Sociaal Werk en is ISO 9001 gecertificeerd

Directeur: Marieke Dekker
Bestuurder: Karin Boudewijns

Raad van Toezicht:

  • Hans Mellink (voorzitter)
  • Selma Bas (vice-voorzitter)
  • Nahied Rezwani
  • Mustapha Charifi
  • Machteld Ploeg
  • Dorien de Wit

ANBI
Stichting Specifieke Jeugdprojecten voldoet aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Alle benodigde documenten:

Stichting SJP

Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht
Tel.: 030-2361781